Δίνεται η παρακάτω ακολουθία αριθμών: 25, 8, 12, 14, 71, 41, 1. Τοποθετούμε τους αριθμούς σε στοίβα και σε ουρά.

 1. Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την
  τοποθέτηση των αριθμών στη στοίβα και ποια για
  την τοποθέτησή τους στην ουρά;

Μονάδες 2

 1. Να σχεδιάσετε τις δύο δομές (στοίβα και ουρά) μετά
  την τοποθέτηση των αριθμών.

Μονάδες 4

 1. Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την έξοδο
  αριθμών από τη στοίβα και ποια για την έξοδό τους
  από την ουρά;

Μονάδες 2

 1. Πόσες φορές θα πρέπει να γίνει η παραπάνω
  λειτουργία στη στοίβα και πόσες στην ουρά για να
  εξέλθει ο αριθμός 71;

Μονάδες 2

Τα θέματα σε pdf, 2006, Επαναληπτικές, Ημερήσια