Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

  1. Η ουρά και η στοίβα μπορούν να υλοποιηθούν με δομή πίνακα.
  2. Η εξαγωγή (dequeue) στοιχείου γίνεται από το εμπρός άκρο της ουράς.
  3. Η απώθηση (pop) στοιχείου γίνεται από το πίσω άκρο της στοίβας.
  4. Κατά τη διαδικασία της ώθησης πρέπει να ελέγχεται αν η στοίβα είναι γεμάτη.
  5. Η ώθηση (push) στοιχείου είναι μία από τις λειτουργίες της ουράς.

Μονάδες 10

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια