Κατά τη διάρκεια Διεθνών Αγώνων Στίβου στον ακοντισμό έλαβαν μέρος δέκα (10) αθλητές. Κάθε αθλητής έκανε έξι (6) έγκυρες ρίψεις που καταχωρούνται ως επιδόσεις σε μέτρα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

α. εισάγει σε πίνακα δυο διαστάσεων τις επιδόσεις όλων των αθλητών
Μονάδες 3

β. υπολογίζει και καταχωρεί σε μονοδιάστατο πίνακα την καλύτερη από τις επιδόσεις κάθε αθλητή
Μονάδες 5

γ. ταξινομεί τις καλύτερες επιδόσεις των αθλητών που καταχωρήθηκαν στο μονοδιάστατο πίνακα
Μονάδες 8

δ. βρίσκει την καλύτερη επίδοση του αθλητή που πήρε το χάλκινο μετάλλιο (τρίτη θέση).
Μονάδες 4

ΛΥΣΗ:

Αλγόριθμος Ακόντιο

Για i από μέχρι 10

Max<- 0

Για j από 1 μέχρι 6

Διάβασε Βολές[i,j]

Αν Βολές[i,j] > max τότε 

Max <- Βολές[i,j]

Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 

Best[i]<- Max

Τέλος_επανάληψης 

Για από 2 μέχρι 10

Για j από 10 μέχρι i με_βήμα -1

Αν Best[j-1] < Best[j] τότε  Φθίνουσα ταξινόμηση

Αντιμετάθεσε Best[j-1] , Best[j]

Τέλος_αν 

Τέλος_επανάληψης 

Τέλος_επανάληψης 

Εμφάνισε “ Η καλύτερη επίδοση του 3ου αθλητή  είναι ”, Best[3]

Τέλος Ακόντιο

Τα θέματα σε pdf, 2001, Επαναληπτικές, Ημερήσια