Δίδεται η λίστα:

er2-thema-v-aepp-2016-imerisia-neo

α. Να περιγράψετε τη διαδικασία για την εισαγωγή του κόμβου με δεδομένα Ε ανάμεσα στον δεύτερο και τρίτο κόμβο της λίστας. (μονάδες 3)

β. Να περιγράψετε τη διαδικασία για τη διαγραφή του κόμβου με δεδομένα Κ από την αρχική λίστα. (μονάδες 3)

Μονάδες 6

ΛΥΣΗ

Δείτε στην παράγραφο 3.9.1, την ενότητα Λίστες (κυρίως στην σελίδα 72) του σχολικού βιβλίου.

α. Ο δείκτης του δεύτερου κόμβου να δείχνει το νέο κόμβο και δείκτης του νέου κόμβου να δείχνει τον τρίτο κόμβο (δηλαδή να πάρει την τιμή που είχε πριν την εισαγωγή ο δείκτης του δεύτερου κόμβου).

β. Ο δείκτης του πρώτου κόμβου να δείχνει τον τρίτο κόμβο.

Τα θέματα σε pdf, 2016, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια, Νέο