Με το σύστημα πληρωμής των διοδίων, οι οδηγοί των τροχοφόρων έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το αντίτιμο των διοδίων με ειδική μαγνητική κάρτα. Υποθέστε ότι υπάρχει μηχάνημα το οποίο διαθέτει είσοδο για την κάρτα και φωτοκύτταρο. Το μηχάνημα διαβάζει από την κάρτα το υπόλοιπο των χρημάτων και το αποθηκεύει σε μια μεταβλητή Υ και με το φωτοκύτταρο αναγνωρίζει τον τύπο του τροχοφόρου και το αποθηκεύει σε μια μεταβλητή Τ. Υπάρχουν τρεις τύποι τροχοφόρων: δίκυκλα (Δ), επιβατικά (Ε) και φορτηγά (Φ), με αντίτιμο διοδίων 1.20€, 2.40€ και 3.50€ αντίστοιχα.
Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο:
1) Να ελέγχει τον τύπο του τροχοφόρου και να εκχωρεί στη μεταβλητή Α το αντίτιμο των διοδίων, ανάλογα με τον τύπο του τροχοφόρου.
2) Να ελέγχει την πληρωμή των διοδίων με τον παρακάτω τρόπο:
Ι) Αν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για την πληρωμή του αντιτίμου των διοδίων, αφαιρεί το ποσό αυτό από την κάρτα.
ΙΙ) Αν η κάρτα δεν έχει υπόλοιπο, το μηχάνημα ειδοποιεί με μήνυμα για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί.
ΙΙΙ) Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί, μηδενίζεται η κάρτα και δίνεται με μήνυμα το ποσό που απομένει να πληρωθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ parartima_a_sel_36_7
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:Υ,Α
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Τ
ΑΡΧΗ
 ΔΙΑΒΑΣΕ Υ,Τ
 ΑΝ Τ = 'Δ' ΤΟΤΕ
  Α <-- 1.2
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Τ = 'Ε' ΤΟΤΕ
  Α <-- 2.4
 ΑΛΛΙΩΣ
  Α <-- 3.5
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΑΝ Υ >= Α ΤΟΤΕ ! ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
  Υ <-- Υ - Α
 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Υ = 0 ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ 'ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ', Α
 ΑΛΛΙΩΣ
  Α <-- Α - Υ  ! ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ
         ! ΑΦΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
  Υ <-- 0    ! ΜΗΔΕΝΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
  ΓΡΑΨΕ 'ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ', Α
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ