Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις συμβολικές γλώσσες.

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2003, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια