1. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκαν οι συμβολικές γλώσσες; Μονάδες 3
    1. Ποιος ο ρόλος του συμβολομεταφραστή; Μονάδες 3

Τα θέματα σε pdf, 2006, Επαναληπτικές, Ημερήσια