1. Τι καλείται αλφάβητο μιας γλώσσας;
  2. Από τι αποτελείται το λεξιλόγιο μιας γλώσσας;
  3. Τι είναι το τυπικό μιας γλώσσας;
  4. Τι είναι το συντακτικό μιας γλώσσας;

Μονάδες 8

*Κεφ.1, Εκτός ύλης

Θέματα σε pdf, 2004,Επαναληπτικές, Ημερήσια