Να αναφέρετε τέσσερις τυπικές επεξεργασίες που γίνονται στα στοιχεία των πινάκων.

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2003, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια