Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο να ταξινομεί τα μοντέλα αυτοκινήτων του παραδείγματος 2, κατά αύξουσα σειρά του μέσου επιπέδου θορύβου κάθε μοντέλου.

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ταχύτητα[5], Θόρυβος[4,5], i, j, Ολ_Θόρυβος
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Μέσος_Θόρυβος[4], βοηθητική1
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Μοντέλο[4], βοηθητική2
ΑΡΧΗ
!Εισαγωγή Δεδομένων
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε ταχύτητα'
  ΔΙΑΒΑΣΕ Ταχύτητα[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε Μοντέλο'
  ΔΙΑΒΑΣΕ Μοντέλο[i]
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τα επίπεδα θορύβου του μοντέλου ', Μοντέλο[i], 'στα ', Ταχύτητα[j], 'Km/h'
    ΔΙΑΒΑΣΕ Θόρυβος[i,j]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!Άθροισμα κατά γραμμές του Θόρυβος 
!Υπολογισμός του μέσου θόρυβου ανά μοντέλο.
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
  Ολ_Θόρυβος <--0
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
    Ολ_Θόρυβος <-- Ολ_Θόρυβος + Θόρυβος[i,j]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  Μέσος_Θόρυβος[i] <-- Ολ_Θόρυβος / 5
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
!Ταξινόμηση του Μοντέλα με βάση το επίπεδο θορύβου (Μέσος_Θόρυβος)
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ ΒΗΜΑ -1
    ΑΝ Μέσος_Θόρυβος[j-1]>Μέσος_Θόρυβος[j] ΤΟΤΕ
     βοηθητική1 <-- Μέσος_Θόρυβος[j]
     Μέσος_Θόρυβος[j] <-- Μέσος_Θόρυβος[j-1]
     Μέσος_Θόρυβος[j-1]<-- βοηθητική1
     βοηθητική2 <-- Μοντέλο[j]
     Μοντέλο[j] <-- Μοντέλο[j-1]
     Μοντέλο[j] <-- βοηθητική2
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
  ΓΡΑΨΕ Μοντέλο[i]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ