Επιλογή Σελίδας

Να γράψετε την άσκηση ΔΕ4 (ρύπανση ατμόσφαιρας) του προηγουμένου κεφαλαίου χρησιμοποιώντας πίνακες για την αποθήκευση των τιμών καθώς και των ονομάτων των σταθμών μέτρησης.

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρύποι
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ:NO2[5,6], O3[5,6], μετρήσεις, σταθμός
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:ΜΟ_NO2[5], ΜΟ_O3[5], max_NO2, max_O3, Αθροιστής_NO2, Αθροιστής_O3
ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ σταθμός ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
  ΓΡΑΨΕ 'Μετρήσεις Σταθμού ', σταθμός
  ΓΙΑ μετρήσεις ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την τιμή του Διοξειδίου του αζώτου ', μετρήσεις, ' από 6'
    ΔΙΑΒΑΣΕ NO2[σταθμός, μετρήσεις]
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την τιμή του Όζοντος', μετρήσεις, ' από 6'
    ΔΙΑΒΑΣΕ O3[σταθμός, μετρήσεις] 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Αθροιστής_NO2 <-- 0
Αθροιστής_O3 <-- 0 
ΓΙΑ σταθμός ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
  ΓΙΑ μετρήσεις ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
    Αθροιστής_NO2 <-- Αθροιστής_NO2 + NO2[σταθμός, μετρήσεις] 
    Αθροιστής_O3 <-- Αθροιστής_O3 + O3[σταθμός, μετρήσεις] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΜΟ_NO2[σταθμός] <-- Αθροιστής_NO2 / 6 
ΜΟ_O3[σταθμός] <-- ΑΘροιστής_O3 / 6 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
max_NO2 <-- ΜΟ_NO2[1] 
max_O3 <-- ΜΟ_O3[1] 
ΓΙΑ σταθμός ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5 
  ΑΝ max_NO2 < ΜΟ_NO2[σταθμός] ΤΟΤΕ 
    max_NO2 <-- ΜΟ_NO2[σταθμός] 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΑΝ max_O3 < ΜΟ_O3[σταθμός] ΤΟΤΕ 
    max_O3 <-- ΜΟ_O3[σταθμός] 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΝ max_NO2 > 700 Ή max_O3 > 500 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΙ ΡΥΠΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ' 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ max_NO2 > 500 Ή max_O3 > 300 ΤΟΤΕ 
      ΓΡΑΨΕ 'ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΙ ΡΥΠΟΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ' 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ max_NO2 > 400 Ή max_O3 > 250 ΤΟΤΕ 
      ΓΡΑΨΕ 'ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΟΙ ΡΥΠΟΙ' 
ΑΛΛΙΩΣ 
    ΓΡΑΨΕ 'Ρύποι μέσα στα όρια' 
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Share This