Β2. Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου υλοποιεί τη λειτουργία της εξαγωγής στοιχείου από ουρά με χρήση μονοδιάστατου πίνακα Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς (1) έως (4) που αντιστοιχούν στα κενά του τμήματος αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό ό,τι χρειάζεται να συμπληρωθεί, ώστε να επιτελείται η ζητούμενη λειτουργία.

ΑΝ …(1)… ΚΑΙ …(2)…ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Άδεια ουρά’ 
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ …(3)… ΤΟΤΕ 
ΓΡΑΨΕ ‘Εξάγεται το στοιχείο:’, Α[front] 
front <- 0 
rear <- 0 
AΛΛΙΩΣ 
ΓΡΑΨΕ ‘Εξάγεται το στοιχείο:’, Α[front] 
…(4)… 
TEΛΟΣ_ΑΝ</code class="language-javascript">

Μονάδες 8

ΛΥΣΗ
1.front=0
2.rear=0
3.front=rear
4.front<-front+1