Να αναφέρετε δύο μειονεκτήματα της χρήσης των πινάκων.

Μονάδες 4

Τα θέματα σε pdf, 2004, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια

Share This