ΔΣ6, Κεφάλαιο 2, Τετράδιο Εργασιών

Πηγαίνεις σε ένα πολυκατάστημα και παρατηρείς τις παρακάτω τιμές για 4 διαφορετικά είδη γάλακτος.

Είδος Τιμή Ποσότητα
ΓΑΛΑ_Α 0,60€ 300ml
ΓΑΛΑ_Β 0,65€ 400ml
ΓΑΛΑ_Γ 1,20€ 500ml
ΓΑΛΑ_Δ 1,35€ 550ml

Να γράψεις έναν αλγόριθμο που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το είδος γάλακτος που έχει την πλέον συμφέρουσα τιμή.

Λύση:  (περισσότερα…)