Σε κάποια Σχολή υπάρχει ένα 3ετές Τμήμα με διαφορετικό αριθμό φοιτητών/φοιτητριών ανά έτος φοίτησης. Συνολικά το Τμήμα αυτό έχει 200 φοιτητές. Να σχεδιασθεί ένα διάγραμμα ροής και να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει το έτος κάθε φοιτητή του Τμήματος και θα υπολογίζει τον αριθμό των φοιτητών για κάθε έτος φοίτησης.

Λύση:

(Είναι χρήσιμο εδώ να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία των πολλαπλών επιλογών διότι είναι ένα πρόβλημα όπου χρειάζεται να γίνει ξεχωριστός υπολογισμός για τις διακριτές τιμές 1, 2, 3 που είναι τα έτη φοίτησης στο συγκεκριμένο Τμήμα.)

Διάγραμμα Ροής

ds1-kef2-te

Αλγόριθμος

Αλγόριθμος ΦοιτητέςΕτος
s1 ← 0 s2 ← 0 s3 ← 0
Για i από 1 μέχρι 200
Διάβασε Ε
Αν Ε = 1 τότε
s1 ← s1+1
αλλιώς
αν Ε = 2 τότε
s2 ← s2+1
αλλιώςαν Ε = 3 τότε
s3 ← s3+1
Τέλος
αν
Τέλοςεπανάληψης
Αποτελέσματα // s1, s2, s3 //
Τέλος Φοιτητές
Ετος