Επιλογή Σελίδας

Να διαβασθεί ένας ακέραιος και να εκτυπωθεί το αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτου αν ο ακέραιος έχει τιμή 1 ή 2 ή 3, διαφορετικά να εκτυπωθεί η λέξη “άγνωστος”.

Αλγόριθμος Παράδειγμα_4
Διάβασε a
Αν a = 1 τότε
εκτύπωσε «Α»
αλλιώς_αν a = 2 τότε
εκτύπωσε «Β»
αλλιώς_αν a = 3 τότε
εκτύπωσε «Γ»
αλλιώς
εκτύπωσε «άγνωστος»
Τέλος_αν
Τέλος Παράδειγμα_4

par4kef2bm

Share This