Επιλογή Σελίδας

Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει τη μέση θερμοκρασία κάθε πόλης για τον προηγούμενο πίνακα θερμοκρασιών (δίδονται 30 θερμοκρασίες 10 πόλεων). Επίσης, για κάθε πόλη, να υπολογίζει πόσες ημέρες η θερμοκρασία ήταν κατώτερη από την αντίστοιχη μέση.

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες_2 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10] , Μέση[10] , Σύνολο
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες ! Σύνολο Παρόραμα Σχολικού βιβλίου
ΑΡΧΗ ! Εισαγωγή δεδομένων 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τη θερμοκρασία', i, j 
    ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
!Υπολογισμοί 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
  Σύνολο <-- 0 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
    Σύνολο <-- Σύνολο + Θερμοκρασία[i,j] 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  Μέση[j] <-- Σύνολο/30 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 
  Ημέρες <-- 0 
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 
    ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ 
     Ημέρες <-- Ημέρες+1 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΡΑΨΕ 'Μέση Θερμοκρασία', i, 'Πόλης:', Μέση[j] 
ΓΡΑΨΕ 'Ημέρες με μικρότερη θερμοκρασία', Ημέρες 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Share This