Για  ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνάρτηση:

α.   εισαγωγή ενός δεδομένου

β.    υπολογισμός του μικρότερου από πέντε ακεραίους

γ. υπολογισμός των δύο μικρότερων από πέντε ακεραίους

δ.   έλεγχος αν δύο αριθμοί είναι ίσοι

ε.    ταξινόμηση πέντε αριθμών

στ. έλεγχος αν ένας χαρακτήρας είναι φωνήεν ή σύμφωνο.

Μονάδες 6

Τα θέματα σε pdf, 2007, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια