Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι λίστες των παραμέτρων κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος.

Μονάδες 9

Τα θέματα σε pdf, 2006, Μαΐου-Ιουνίου, Ημερήσια