Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να δέχεται έναν ακέραιο αριθμό και να τον αναλύει σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Λύση:

Πρόγραμμα Γινόμενο_Πρώτων_Παραγόντων
 Μεταβλητές
 Ακέραιες: αριθμός, γινόμενο, παράγοντας, δύναμη, υπόλοιπο
 Αρχή
 ΓΡΑΨΕ 'Δώσε Ακέραιο Αριθμό:'
 ΔΙΑΒΑΣΕ αριθμός
 υπόλοιπο <-- αριθμός
 γινόμενο <-- 1
 παράγοντας <-- 1
 Όσο γινόμενο <> αριθμός επανάλαβε
   παράγοντας <-- παράγοντας + 1
   δύναμη <-- 0
   Όσο υπόλοιπο mod παράγοντας = 0 επανάλαβε
     υπόλοιπο <-- υπόλοιπο div παράγοντας  ! div αντί / λόγω ασυμβατότητας τύπων μεταβλητών
     δύναμη <-- δύναμη + 1
   Τέλος_Επανάληψης 
   Αν δύναμη > 0 τότε
    Γράψε παράγοντας, '^', δύναμη
    γινόμενο <-- γινόμενο * παράγοντας ^ δύναμη
   Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_προγράμματος