Δίνονται οι πίνακες Σ1(Κ,Κ) και Π1(Κ,Κ) που περιέχουν τα αποτελέσματα των αγώνων ομίλου του EuroBasket. Ο πίνακας Σ1 περιέχει τα αποτελέσματα των αγώνων (Ν (νίκη) ή Η (ήττα)), ενώ ο πίνακας Π1 τη διαφορά πόντων για κάθε αγώνα. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα βρίσκει και θα εκτυπώνει την τελική βαθμολογία του ομίλου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται η ομάδα που έχει την καλύτερη διαφορά πόντων από τις ισόβαθμές της.

Παρατήρηση: Τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου δεν περιέχουν καμία πληροφορία (καμία ομάδα δεν παίζει με τον εαυτό της!). Ο πίνακας περιέχει στοιχεία μόνο κάτω ή πάνω από τη διαγώνιό του, είναι δηλαδή τριγωνικός (κάθε ομάδα παίζει μόνο μία φορά με κάθε αντίπαλο).

ΛΥΣΗ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρωτάθλημα 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Σ1[5, 5], ΟΜΑΔΑ[5], βοηθητική1 
 ! Έστω 5 ομάδες στον όμιλο 
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Π1[5, 5], ΒΑΘΜΟΙ[5], ΔΙΑΦΟΡΑ[5], i, j, βοηθητική2 
 ΑΡΧΗ 
!Αρχικοποίηση Πινάκων
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
   ΒΑΘΜΟΙ[i]<--0 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
   ΔΙΑΦΟΡΑ[i]<--0 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

!Εισαγωγή στοιχείων ΟΜΑΔΑ, Π1, Σ1
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
   ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ', i
   ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΜΑΔΑ[i] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΓΡΑΨΕ 'Δώστε Nίκη (Ν) /Ήττα (H)' 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
   ΓΙΑ j ΑΠΟ i+1 ΜΕΧΡΙ 5 ! Άνω τριγωνικός 
     ΓΡΑΨΕ 'Ομάδα ', ΟΜΑΔΑ [i], 'εναντίον ομάδας ', ΟΜΑΔΑ[j] 
     ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
       ΔΙΑΒΑΣΕ Σ1[i, j]
     ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (Σ1[i, j] = 'Ν') Η (Σ1[i, j] = 'Η') 
     ΓΡΑΨΕ 'Διαφορά πόντων για τον αγώνα αυτό' 
     ΔΙΑΒΑΣΕ Π1[i, j] 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Οι ομάδες, που συμμετέχουν, σε ένα αγώνα, βαθμολογούνται με 
!  α. δύο βαθμούς (2), στη περίπτωση νίκης
!  β. ένα βαθμό (1), στη περίπτωση ήττας.
! H διαφορά πόντων προσμετράται μόνο στον νικητή.

! α' τρόπος, αποτελεσματικότερος αλλά δυσκολότερος (βλ. τέλος) 
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4    ! διόρθωση στο άνω όριο, 5 (14.3.17)
  ΓΙΑ j ΑΠΟ i+1 ΜΕΧΡΙ 5 
    ΑΝ (Σ1[i, j] = 'N') ΤΟΤΕ 
      ΒΑΘΜΟΙ[i] <-- ΒΑΘΜΟΙ[i] + 2 
      ΒΑΘΜΟΙ[j] <-- ΒΑΘΜΟΙ[j] + 1 
      ΔΙΑΦΟΡΑ[i] <-- ΔΙΑΦΟΡΑ[i] + Π1[i, j] 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      ΒΑΘΜΟΙ[i] <-- ΒΑΘΜΟΙ[i] + 1 
      ΒΑΘΜΟΙ[j] <-- ΒΑΘΜΟΙ[j] + 2 
      ΔΙΑΦΟΡΑ[j] <-- ΔΙΑΦΟΡΑ[j] + Π1[i, j] 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής παράλληλων πινάκων 
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5 
   ΓΙΑ j ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ ΒΗΜΑ -1 
     ΑΝ (ΒΑΘΜΟΙ[j-1] < ΒΑΘΜΟΙ[j]) ΤΟΤΕ 
 ! φθίνουσα ταξινόμηση ως προς τη βαθμολογία 
  ! αντιμετάθεση πίνακα βαθμολογίας 
       βοηθητική2 <-- ΒΑΘΜΟΙ[j-1] 
       ΒΑΘΜΟΙ[j-1] <-- ΒΑΘΜΟΙ[j] 
       ΒΑΘΜΟΙ[j] <-- βοηθητική2 
  ! ταυτόχρονη αντιμετάθεση πίνακα διαφορών 
       βοηθητική2 <-- ΔΙΑΦΟΡΑ[j-1] 
       ΔΙΑΦΟΡΑ[j-1] <-- ΔΙΑΦΟΡΑ[j] 
       ΔΙΑΦΟΡΑ[j] <-- βοηθητική2 
  ! ταυτόχρονη αντιμετάθεση πίνακα ονομάτων 
       βοηθητική1 <-- ΟΜΑΔΑ[j-1] 
       ΟΜΑΔΑ[j-1] <-- ΟΜΑΔΑ[j] 
       ΟΜΑΔΑ[j] <-- βοηθητική1 
     ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ (ΒΑΘΜΟΙ[j-1] = ΒΑΘΜΟΙ[j]) ΤΟΤΕ !σε περίπτωση ισοβαθμίας 
!φθίνουσα ταξινόμηση ως προς τη διαφορά πόντων 
  ! αντιμετάθεση πίνακα διαφορών
        ΑΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ[j-1] < ΔΙΑΦΟΡΑ[j]) ΤΟΤΕ 
          βοηθητική2 <-- ΔΙΑΦΟΡΑ[j-1] 
          ΔΙΑΦΟΡΑ[j-1] <-- ΔΙΑΦΟΡΑ[j] 
          ΔΙΑΦΟΡΑ[j] <-- βοηθητική2 
  !ταυτόχρονη αντιμετάθεση πίνακα ονομάτων 
          βοηθητική1 <-- ΟΜΑΔΑ[j-1] 
          ΟΜΑΔΑ[j-1] <-- ΟΜΑΔΑ[j] 
          ΟΜΑΔΑ[j] <-- βοηθητική1 
         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΓΡΑΨΕ 'ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:'
 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 
   ΓΡΑΨΕ ΟΜΑΔΑ[i], ' ΒΑΘΜΟΙ ', ΒΑΘΜΟΙ[i], 'ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ ', ΔΙΑΦΟΡΑ[i] 
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

! β' τρόπος, (απλούστερος) για τον υπολογισμό της βαθμολογίας
......
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5      
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 5 
    ΑΝ i > j ΤΟΤΕ 
      ΑΝ (Σ1[i, j] = 'N') ΤΟΤΕ 
        ΒΑΘΜΟΙ[i] <-- ΒΑΘΜΟΙ[i] + 2 
        ΒΑΘΜΟΙ[j] <-- ΒΑΘΜΟΙ[j] + 1 
        ΔΙΑΦΟΡΑ[i] <-- ΔΙΑΦΟΡΑ[i] + Π1[i, j] 
      ΑΛΛΙΩΣ 
        ΒΑΘΜΟΙ[i] <-- ΒΑΘΜΟΙ[i] + 1 
        ΒΑΘΜΟΙ[j] <-- ΒΑΘΜΟΙ[j] + 2 
        ΔΙΑΦΟΡΑ[j] <-- ΔΙΑΦΟΡΑ[j] + Π1[i, j] 
     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
.....