Δομή Επανάληψης (Άλυτες – Παράρτημα Α – ΙΕΠ)

 1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι παρακάτω βρόχοι επανάληψης;
 • ΓΙΑ i ΑΠΟ -3 ΜΕΧΡΙ 1
 • ΓΙΑ i ΑΠΟ 4 ΜΕΧΡΙ 2
 • ΓΙΑ i ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 5
 • ΓΙΑ i ΑΠΟ 6 ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕ_ΒΗΜΑ 0
 • ΓΙΑ i ΑΠΟ -9 ΜΕΧΡΙ -15 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
 • ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2
 • ΓΙΑ i ΑΠΟ -4 ΜΕΧΡΙ -1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -2
 • ΓΙΑ i ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 12 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3
 • ΓΙΑ i ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 2 ΜΕ_ΒΗΜΑ 0.5 10) ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2 ΜΕ_ΒΗΜΑ 0
 1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι παρακάτω βρόχοι;

1)   α←0                                           2)    α←-12

ΟΣΟ α<15 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ                    ΟΣΟ α>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

χ←α+1                                               ΓΡΑΨΕ Α

α←α+3                                               α←α+3

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ                    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

3)    α←10                                         4)    α←2

ΟΣΟ Α>=20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ                 ΟΣΟ α<=11 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΓΡΑΨΕ α                                           ΓΡΑΨΕ α

α←α+5                                              α←α+5

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ                   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι παρακάτω βρόχοι;

1)    β←0                                           2)    α←-9

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ        ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ β                                           ΓΡΑΨΕ α

β←β+3                                              α←α-3

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ β>13                         ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ α>-1

3)    β←200                                       4)    β←0

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ                      ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ β                                           ΓΡΑΨΕ β

β←β-50                                              β←β+3

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ β<=0                         ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ β>7

 1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

sum ← 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 sum ← sum+i
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

i) Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της δομής ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ii) Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της δομής ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ… ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

 1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:
 sum ←0
 i ←0
 ΔΙΑΒΑΣΕ α
 ΟΣΟ i<=5 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
      sum ← sum+α
   i ←i+1
 ΔΙΑΒΑΣΕ α
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

i) Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της δομής  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ… ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

ii) Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της δομής ΓΙΑ

 1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

sum ← 10 ΔΙΑΒΑΣΕ x ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

sum ← sum+x ΔΙΑΒΑΣΕ x ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ x<=0 Να μετατραπεί σε ισοδύναμο με χρήση της δομής ΟΣΟ… ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και της δομής ΓΙΑ…

 1. Να γραφτεί ο πίνακας τιμών και η οθόνη που εμφανίζεται κατά την εκτέλεση του παρακάτω προγράμ­
  ματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασκηση_ Επανάληψης

α ← 10 
β ← 5
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5
  ΓΙΑ j ΑΠΟ i ΜΕΧΡΙ 15 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 
    α ← α div 2 
    β ← β mod 3 
    ΑΝ α<>0 ΤΟΤΕ
      ΓΡΑΨΕ α 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΑΝ β<>0 ΤΟΤΕ 
      ΓΡΑΨΕ β 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
   ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ασκηση_Επανάληψης
 1. Να γραφεί το πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ” το οποίο υπολογίζει το παρακάτω αθροίσματα:
 2. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να διαβάζει θετικό ακέραιο αριθμό Ν. Στη συνέχεια να διαβάζει θετικούς αριθμούς μέχρι το άθροισμά τους να γίνει μεγαλύτερο από ένα αριθμό Ν. Τέλος να υπολογίζει και εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό που πληκτρολογήθηκε. Να γίνεται έλεγχος των αριθμών που πληκτρολογούνται ώστε να είναι θετικοί, σε αντίθετη περίπτωση να βγαίνει μήνυμα λάθους και να ξαναπληκτρολογούμε ένα θετικό αριθμό.
 1. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ”, το οποίο να διαβάζει τα ονόματα των 26 μαθητών μιας τάξης και 10 βαθμούς για τον καθένα. Το πρόγραμμα να υπολογίζει και να εμφανίζει το Μέσο Όρο για κάθε μαθητή. Στο τέλος να τυπώνεται ο μαθητής με το μεγαλύτερο μέσο όρο, ο μαθητής με τον μικρότερο μέσο όρο και ο μέσος όρος τους, αντίστοιχα.
 1. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ” , το οποίο να διαβάζει το πλήθος των μαθητών ενός σχολείου. Στη συνέχεια διαβάζει το μέσο όρο κάθε μαθητή. Να υπολογίζει και να τυπώνει το πλήθος και το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών που έχουν μέσο όρο <10, των μαθητών με μέσο όρο στο διάστημα [10,18] και των μαθητών με μέσο όρο >18. Ο βαθμός που πληκτρολογείται είναι από 1 μέχρι 20. το πρόγραμμα να κάνει έλεγχος εγκυρότητας του βαθμού και στη περίπτωση που δίνεται βαθμός έξω από τα επιτρεπτά όρια να τυπώνεται το μήνυμα Μη
  αποδεκτή βαθμολογία. Ξαναπροσπαθήστε….”.
 1. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ” , το να οποίο διαβάζει πραγματικούς αριθμούς μέχρι να πλη­κτρολογήσουμε το 100 ή όταν το άθροισμα γίνει ίσο με 1.000.000. Ο αλγόριθμος να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα και το πλήθος των αριθμών που πληκτρολογήθηκαν. Ο αριθμός 100 που σηματοδοτεί και το τέλος της πληκτρολόγησης να λαμβάνεται υπόψη στο άθροισμα και στο πλήθος.
 1. Να γραφεί πρόγραμμα σε “ΓΛΩΣΣΑ” , το οποίο διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:
  1. Ι.το άθροισμα των ψηφίων του και
  2. II.το πλήθος των ψηφίων του
 1. Η σχολή Θετικών Επιστημών ενός Πανεπιστημίου έχει 4 τμήματα. Κάθε τμήμα δέχεται κάθε χρονιά 150 φοιτητές. Η πρυτανεία αποφάσισε για το τρέχον έτος να κάνει μια στατιστική μελέτη για κάθε τμή­μα. Έτσι, αποφάσισε να υπολογίσει το ποσοστό των αριστούχων, δηλ. Των νεοεισαχθέντων φοιτητών με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 19, ανά σχολή. Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τους βαθμούς εισαγωγής των φοιτητών και να υπολογίζει και να εμφανίζει :
  1. Το ποσοστό των αριστούχων κάθε τμήματος
  2. Σε ποιο τμήμα εισήχθηκε ο φοιτητής με το μεγαλύτερο βαθμό.
 2. Σ’ ένα ασανσέρ επιτρέπεται να επιβιβασθούν 8 άτομα και το μέγιστο επιτρεπτό ωφέλιμο βάρος στο ασανσέρ είναι 900 κιλά. Το ασανσέρ ξεκινά όταν γεμίσει (όταν το σύνολο των ατόμων δεν ξεπερνά τα 8 άτομα ή αν το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 900 κιλά) ή όταν δεν υπάρχει άλλο άτομο για να επιβιβασθεί στον όροφο που έχει σταματήσει. Το ασανσέρ κάνει συνολικά 8 στάσεις . Σε κάθε στάση, εκτός της τελευταίας, το πρόγραμμα εμφανίζει το μήνυμα “Υπάρχει άτομο να εισέλθει; (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)”. Αν η απάντηση είναι “ΝΑΙ” εισάγεται το βάρος του ατόμου και έτσι σηματοδοτείται η επιβίβασή του στο ασανσέρ. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί η απάντηση “ΟΧΙ” και να σταματήσει η επιβίβαση.
  Επίσης σε κάθε στάση, εκτός από την πρώτη, το πρόγραμμα εμφανίζει το μήνυμα “Υπάρχει άτομο να εξέλθει; (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)”, αν η απάντηση είναι “ΝΑΙ” εισάγεται το βάρος του ατόμου και έτσι* σηματοδοτείται η επιβίβαση αποβίβαση στο ασανσέρ. Η πα­ραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί η απάντηση “ΟΧΙ”.
  Να γραφεί πρόγραμμα που να περιγράφει την παραπάνω λειτουργία του ασανσέρ και στο τέλος να τυπώνει το σύνολο των ατόμων που εισείλθαν στο ασανσέρ στη 1η στάση και το σύνολο των ατόμων που αποβιβάστηκαν στην 8η στάση.
  Παρατήρηση*: Απαραίτητη προσθήκη στην αρχική άσκηση, για να λυθεί χωρίς τη βοήθεια πινάκων. (ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ)