Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Φίλτρο Αναζήτησης Θεμάτων
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΘΕΜΑ
ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΥΠΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ
Υποστήριξη Μελέτης και Διδασκαλίας
Ασκήσεις για τη Τάξη (ΔΤ)
Απαντήσεις και λύσεις των ασκήσεων του τετραδίου μαθητή για τη τάξη (ΔΤ)
Παραδείγματα Τετραδίου
Τα λυμένα παραδείγματα του Τετραδίου Μαθητή
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Ασκήσεις για το Σπίτι (ΔΣ)
Απαντήσεις και λύσεις των ασκήσεων του τετραδίου μαθητή για το σπίτι (ΔΣ)
Βάση Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων
Ασκήσεις στο Εργαστήριο (ΔΕ)
Απαντήσεις και λύσεις των ασκήσεων του τετραδίου μαθητή για το Εργαστήριο (ΔΕ)
Παραδείγματα του Βιβλίου
Τα λυμένα παραδείγματα του Βιβλίου Μαθητή

Άσκηση 14, Παράρτημα Α, ΙΕΠ, Επαναλήψεις, Επιβίβαση – Αποβίβαση Ασανσέρ

Σ’ ένα ασανσέρ επιτρέπεται να επιβιβασθούν 8 άτομα και το μέγιστο επιτρεπτό ωφέλιμο βάρος στο ασανσέρ είναι 900 κιλά. Το ασανσέρ ξεκινά όταν γεμίσει (όταν το σύνολο των ατόμων δεν ξεπερνά τα 8 άτομα ή αν το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 900 κιλά) ή όταν δεν υπάρχει...

16, Παράρτημα Β, ΙΕΠ, Άσκηση εμπέδωσης στους πίνακες, ΕΠΥ, 27ος ΠΔΠ (2015), Γ’ Φάση (Θέμα 1ο)

Λέμε ότι δύο φυσικοί αριθμοί είναι στην ίδια "παρέα" όταν έχουν το ίδιο πλήθος άσων (1) στην δυαδική τους αναπαράσταση. Για παράδειγμα, το 5 και το 17 είναι στην ίδια παρέα γιατί 5 = 101(2) και 17 = 10001(2), άρα και οι δύο αυτοί αριθμοί έχουν δύο άσους στη δυαδική...

ΔΣ3, Κεφάλαιο 3, Τετράδιο Εργασιών, ταξινόμηση ευθείας εισαγωγής (Straight Insertion Sort)

Έστω ότι θέλουμε να διατάξουμε τους μαθητές μίας τάξης κατά φθίνουσα σειρά ύψους. Η τεχνική που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής: Αρχικά, τοποθετούμε τους μαθητές σε μία τυχαία σειρά. Κατόπιν συγκρίνουμε το δεύτερο με τον πρώτο και αν χρειασθεί τους αντιμεταθέτουμε ώστε...

11, Πίνακες, Παράρτημα Β, ΙΕΠ, ΕΠΥ, 25ος Π.Δ.Π (2013) A’ Φάση

Η αναπαράσταση ενός σήματος στο πεδίο των συχνοτήτων αποτελεί το φάσμα του. Εξαιρετικά σημαντική είναι η παρατήρηση ότι τα τεχνητά σήματα (τα σήματα δηλαδή που παράγονται από τεχνητά κατασκευασμένα συστήματα), έχουν μια μοναδική χαρακτηριστική κατανομή φάσματος. Η...

10, Πίνακες, Παράρτημα Β, ΙΕΠ, ΕΠΥ, 24ος Π.Δ.Π (2012) Γ’ Φάση (Θέμα 2ο) – Παλίνδρομο

Παλίνδρομο ονομάζεται μια συμβολοσειρά που το ίδιο τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Για παράδειγμα η συμβολοσειρά «ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ», είναι ένα παλίνδρομο. Πρόβλημα: Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο αφού διαβάσει μια συμβολοσειρά θα...

9, Πίνακες, Παράρτημα Β, ΙΕΠ, ΕΠΥ, 24ος Π.Δ.Π (2012) B’ Φάση (Θέμα Γυμνασίου)

Οι τελεστικοί ενισχυτές είναι ηλεκτρονικές διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν την τέλεση αριθμητικών πράξεων μεταξύ των αναλογικών σημάτων των εισόδων τους. Ειδική κατηγορία τελεστικών ενισχυτών αποτελούν οι αθροιστές στους οποίους συνδέουμε δύο καλώδια εισόδου και εκεί...

8, Πίνακες, Παράρτημα Β, ΙΕΠ, ΕΠΥ, 23ος Π.Δ.Π (2011) B’ Φάση (Θέμα Γυμνασίου)

Η Ελλάδα εκτός από ξακουστός καλοκαιρινός προορισμός, αποτελεί και τόπο χειμερινού τουρισμού. Χιονισμένα βουνά, άγρια ποτάμια και μια συνεχής αλλαγή περιβάλλοντος μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε σχετική προσδοκία. Ξεχωριστή φυσικά θέση στο χειμερινό τοπίο, έχουν τα 16...

7, Πίνακες, Παράρτημα Β, ΙΕΠ, ΕΠΥ, 23ος Π.Δ.Π (2011) A’ Φάση

Οι τιμές κάποιων αγαθών ή τίτλων (π.χ. πετρελαίου, χρυσού, μετοχών αλλά και βασικών τροφίμων όπως των αλεύρων, της ζάχαρης κ.λπ.) διαμορφώνονται καθημερινά βάσει της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά και με βάση την εκτίμηση για τη μελλοντική τους πορεία. Αποτέλεσμα...