Σχετικά

Αγαπητέ επισκέπτη,

Ο ιστοχώρος aepp.gr δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μελέτης του Πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της Γ λυκείου των γενικών Λυκείων, της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Εστιάζει σε 2 πηγές πληροφορίας:

  1. Τα θέματα Πανελληνίων παρελθόντων ετών
  2. Τις ασκήσεις, λύσεις, απαντήσεις και παραδείγματα του Τετραδίου Μαθητή (Εργασιών)

Αυτές αποτελούν τις πιο αξιόπιστες παραμέτρους για το πώς διαμορφώνεται η λογική της εξέτασης του μαθήματος. Τα θέματα προσαρμόζονται στις ανάγκες της εποχής, του εξεταστικού σώματος και άλλες παραμέτρους που αλλάζουν χρόνο με το χρόνο, αλλά πάντα στηρίζονται στις ασκήσεις και της οδηγίες μελέτης του μαθητή που προσφέρουν τα σχολικά βιβλία (κυρίως το τετράδιο εργασιών).

Ως πληροφορία, οι λύσεις του τετραδίου μαθητή και τα θέματα προηγούμενων ετών περιλαμβάνονται συνήθως ως παράρτημα βοηθημάτων, που πρέπει κάποιος να προμηθευτεί, ή ως προωθούμενη πληροφορία διαφόρων φροντιστηριακών οργανισμών και μάλιστα σε μορφή κειμένων pdf στολισμένη με διάφορα υδατογραφήματα. Και στις 2 περιπτώσεις, η αναζήτηση τους είναι περίπλοκη και η συντήρηση τους σχεδόν αδύνατη.

Αναζήτηση Θεμάτων Πανελληνίων Παλαιότερων Ετών στην Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)

Σε κάθε εξέταση, η μελέτη των θεμάτων παρελθόντων ετών βοηθά τον υποψήφιο να αντιληφθεί το ύφος και το επίπεδο δυσκολίας της. Ο ιστοχώρος δίνει τη δυνατότητα της αναζήτησης πληροφορίας σε όλα τα διαθέσιμα θέματα των ημερήσιων λυκείων, στοχεύοντας στη συστηματικότερη μελέτη επιμέρους εννοιών Ο χρήστης μπορεί να αναζητά με τη χρήση κατηγοριών ή/και λέξεων κλειδιών.

Τα διαθέσιμα θέματα (σύντομα και με τις λύσεις τους) για αναζήτηση είναι αυτά των ημερήσιων λυκείων, κανονικής περιόδου και επαναληπτικής. Ο αριθμός τους είναι αρκετά ικανός να καλύψει τη μελέτη ενός πολύ αποτελεσματικού μαθητή ή ενός απαιτητικού εκπαιδευτικού.

Λύσεις – Απαντήσεις Τετραδίου Εργασιών (Μαθητή) της ΑΕΠΠ

Εκτός από τα θέματα, είναι πολύ σημαντική η συστηματική μελέτη των αλγορίθμων των βιβλίων, του βιβλίου μαθητή και του τετραδίου εργασιών, είτε είναι παραδείγματα, είτε ασκήσεις λυμένες ή άλυτες. Άλλωστε τα θέματα εξετάσεων, πρωτίστως, στηρίζονται σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, τα παραθέτουμε ως κατηγορίες μαζί με τις λύσεις τους.

Επίσης, αυτό που παρατήρησα είναι, ότι ενώ είναι διαθέσιμες λύσεις και απαντήσεις αυτών των ασκήσεων, σε παραρτήματα βοηθημάτων (μαζί με παλαιότερα θέματα πανελλαδικών) καταλαμβάνοντας κρίσιμο χώρο στην οικονομία ενός βιβλίου, άλλες σε ηλεκτρονική μορφή, κυρίως pdf, που συχνά έχουν λάθη, ή δεν έχουν την πιο αναμενόμενη αλγοριθμική λογική. Δεν είναι εύκολο τέτοιες μορφές λύσεων, ούτε να συντηρηθούν (διορθωθούν), ούτε να εξελιχθούν μέσα από τις προτάσεις και τα σχόλια των αναγνωστών.

Χρήστες του ιστοχώρου

Ο εκπαιδευτικός που θέλει χρησιμοποιήσει αναφορές στη διδασκαλία του, με θέματα εξετάσεων ή ασκήσεων του βιβλίου ή ο μαθητής που αναζητά λύσεις στις ασκήσεις του βιβλίου, που θέλει να εξοικειωθεί με την ορολογία και το επίπεδο των εξετάσεων, τη στιγμή που μελετά μια συγκεκριμένη ενότητα ή βρίσκεται σε επαναληπτικό mode, αποτελούν τους χρήστες στόχο του ιστοχώρου.

Συμβατότητα με Mobile συσκευές

Η πρόσβαση μέσω διαδικτύου και η χρήση φορητών συσκευών δημιουργεί νέες προοπτικές μελέτης και διδασκαλίας του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Αυτές οι προοπτικές πρέπει σιγά σιγά να μετουσιώνονται σε εύχρηστα εκπαιδευτικά εργαλεία που πείθουν για την χρησιμότητα τους. Ο aepp.gr φιλοδοξεί να γίνει κάτι τέτοιο.

Συμβατότητα Αλγορίθμων και Προγραμμάτων με περιβάλλοντα Προγραμματισμού (ΓΛΩΣΣΑ, Γλωσσομάθεια)

Γίνεται προσπάθεια, οι Αλγόριθμοι να είναι συμβατοί με τον Διευρμηνευτή Αλγορίθμων ΓΛΩΣΣΑ (Άλκης Γεωργόπουλος) και τα Προγράμματα, με τη Γλωσσομάθεια (Σπύρου Νικολαΐδη). Με το τρόπο αυτό, υποστηρίζεται η διδασκαλία του μαθήματος μέσα στο εργαστήριο ή απλά δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να έχει βιωματική σχέση με τον αλγόριθμο που μελετά θεωρητικά, βλέποντας τον να εκτελείται και να λειτουργεί στη πραγματικότητα.

Ανατροφοδότηση (feedback) του περιεχομένου μέσω του σχολιασμού

Η μορφή του υπερκειμένου της ανάρτησης με τη δυνατότητα σχολιασμού που χρησιμοποιείται, είναι η άποψη μου για την λογική που πρέπει να ακολουθήσουν τα σχολικά βιβλία σήμερα. Να είναι δηλαδή διαδραστικά, ανοικτά σε σχολιασμό, η πληροφορία τους να είναι εύκολα αναζητήσιμη και ανανεώσιμη, διαθέσιμο σε πραγματικό χρόνο. Τα σχόλια των χρηστών είναι ο τρίτος σημαντικός πόλος πληροφορίας που συχνά ξεπερνά σε σπουδαιότητα ακόμη και την ίδια την ανάρτηση.

Συντήρηση και Εξέλιξη του Ιστοχώρου

Ο ιστοχώρος αποτελεί πρόταση διδασκαλίας που ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει και να προσαρμόσει ελεύθερα. H πλατφόρμα σχολιασμού είναι απαραίτητη για τη διαρκή συντήρηση και βελτίωση του εργαλείου αυτού, με σκοπό να φιλοξενήσει το περιεχόμενο που θα ήθελαν να προσφέρουν οι επισκέπτες του ιστοχώρου, με προτάσεις, διορθώσεις, διευκρινήσεις ή βελτιώσεις.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2016

Μανώλης Κοσμίδης

Share This